Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Национална програма за закрила на детето 2016 г.

13.10.2016г.