Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Мониторинг на прилагането на Координационен механизъм за насилие за 2015 г.

01.12.2016г.