Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Поздравителен адрес от г-н Румен Радев, президент на Република България

01.06.2018г.