Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Становище на ДАЗД относно спазване на правата на децата бежанци

16.10.2013г.