Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация, благодари на Държавната агенция за закрила на детето за

06.06.2017г.

Проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация, благодари на Държавната агенция за закрила на детето за участието на госпожа Офелия Кънева и доктор Валентин Димитров за участието им в 18 Научна конференция на ОПЛ и педиатрите, проведена в Слънчев бряг.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/07/bpa_blagodarnost.pdf" download="all" viewer="google"]