What is violence

07.12.2020г.

Насилие – произлиза от словосъчетанието „да правиш нещо на сила”.

 

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява е по-силен, по-умен или по възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Няма значение дали някой те удря, изнасилва или само заплашва, този някой нарушава основните ти права като човек и най-вече като дете. Той накърнява достойнството ти и руши уважението и доверието ти към другите. НАСИЛИЕТО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. То причинява болка, нарушава спокойствието ти и отнема щастието ти, без някой да те пита дали си съгласен.

Според един международен документ, който се нарича „Конвенция за правата на детето” никой не може да те принуждава да извършваш вреден труд, както и никой не може да те насилва. За съжаление не всеки спазва тези правила и по този начин става престъпник.

Не винаги човекът, който може да те нарани е непознат и безразличен за теб. Той може да е много близък твой приятел или роднина, когото обичаш и уважаваш. Може да ти бъде баща, майка, настойник, приятел на семейството, приятел на батко или кака, съсед, учител, възпитател или просто непознат, който си срещнал на детската площадка, пред училище, пред блока или в интернет. Това, че някой е твой роднина или близък, не му дава правото да те наранява. С тази постъпка той също става престъпник.

Не винаги насилието оставя РАНИ по тялото. Понякога си объркан, уплашен или се чувстваш зле. Имаш чувството, че някой ти е сторил нещо. В такива моменти се чувстваш несигурен да споделиш това, което те тревожи. Страхуваш се, че някой ще ти се подиграе, защото не можеш да определиш дали това, което ти се случва е лошо или добро. Затова ние ти предлагаме информация, която ще ти помогне да си изясниш, кое поведение се счита за насилие и като какъв вид насилие може да го определиш.

Насилието се дели на физическо, психическо и сексуално.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.