Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

State agency for child protection

Национална телефонна линия за деца

SACP News and Initiatives.

Useful information and documents from SACP