Конвенция на ООН за правата на децата

Във връзка с настоящата седмица по правата на децата от 14-ти до 20-ти ноември 2016г., Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към ДАЗД организират всекидневно инициативи в различни градове на страна. Какво знаем и какво не знаем за правата на децата?