Контакти


гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2
тел.: +359 2 933 90 10
факс: +359 2 980 24 15
email: sacp@sacp.government.bg

Звено за административно обслужване – приемна
тел. +359 2 933 90 11 от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден.

Пресцентър
+ 359 2 933 90 65
+ 359 2 933 90 66
+ 359 884 600 847

Цветелина Георгиева
Tsvetelina.Georgieva@sacp.government.bg

Галина Тимова
Galina.Timova@sacp.government.bg

Приемно време на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, д-р Елеонора Лилова:
Понеделник от 14:00 ч. до 16:00  ч.