Резултати от проверки

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с уврежадиния №4, гр. Ловеч

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово, кв. “Борово”, ул. “Мирни дни”№1 А

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в основно училище “Д-р Петър Берон”, гр. Пловдив

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Разград, ж.к. “Орел” №31

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Център за настаняване от семеентип за деца и младежи с увреждания – с. Атия, общ. Созопол

0 comments

Информация за резултати от извършена проверка по сигнал в основно училище “Иван Вазов”, гр. Силистра

0 comments

Информация

4991_001 

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Любов”, гр. Русе

4988_001 

0 comments

Информация за резултати от извършена проверка по сигнал в основно училище “Отец Паисий”, гр. Русе

4987_001 

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №6, гр. Ловеч

4986_001

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Розовата къща”, гр. Русе

4967_001 

0 comments

Информация за извършена проверка по самосезиране в ДСП – Сердика, гр. София

4951_001

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, ул. “Чаталджа” №4а, гр. Елхово

4950_001

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Севлиево

4932_001

0 comments

Информация за резултати от извършена проверка по сигнал и за проследяване на дадено задължително предписание от проверка по сигнал в Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Варна през м. септември

4930_001

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №2, гр. Търговище

4929_001

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №1, гр. Търговище

4931_001 

0 comments

Информация за резултати от извършена проверка в Център за обществена подкрепа към КСУДС, ул. Г.С.

4873_001 

0 comments

Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, кв. “Македонски”, ул. Чавдар войвода”№5, гр. Стара Загора

4863_001 

0 comments

Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи, гр. Габрово

4865_001 

0 comments

Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, кв. “Македонски”, ул. Чавдар войвода”№7, гр. Стара Загора

4864_001 

0 comments

Информация за извършена проверка в Център за специализирана образователна подкрепа, гр. Кубрат

4856_001 

0 comments

Информация за извършена проверка в ОУ “Христо Ботев”, с. Ново Панчарево, общ. Приморско

4851_001 

0 comments

Информация за извършена проверка в ОУ “Никола Й. Вапцаров”, гр. Варна

4849_001

0 comments

Информация за извършена проверка в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – 2, гр. Бургас

4848_001

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1, гр. Карнобат

4843_001

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2, гр. Карнобат

4844_001

0 comments

Информация за извършена проверка в комплекс от центрове за настаняване за деца и младежи с увреждания – Разград

4839_001

0 comments

Информация за извършена проверка в СУ “Възраждане” – гр. Русе

4838_001

0 comments

Информация за извършена проверка в Детска градина „Брезичка“ гр. Бургас, на 05 и 06.02.2018 г.

0 comments

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ В ЦЕНТЪРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГАБРОВО, КВ. „ТРЕНДАФИЛ“ И КВ. БОРОВО“

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в НХГ „Димитър Добрович” гр. Сливен на 13 и 14.11.2017 г.

0 comments

Резултати от извършена проверка по сигнал в Средно училище „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен

0 comments

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда”, гр. Варна

0 comments

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ- ИНТЕРНАТ СЕЛО КЕРЕКА, ОБЩ. ДРЯНОВО, ОБЛ. ГАБРОВО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ- ИНТЕРНАТ СЕЛО КЕРЕКА, ОБЩ. ДРЯНОВО, ОБЛ. ГАБРОВО

0 comments

ИНФОРМАЦИЯ за извършена проверка в ДСП – Лозенец, гр. София

0 comments

Извършена последваща проверка в Духовно училище Пловдивска духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив

0 comments

ИНФОРМАЦИЯ От извършена проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане“ – Правец

0 comments

Резултатите от извършена на проверка по сигнал в Детска ясла „Иглика”, гр. Варна

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Перник

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Красно село

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Гълъбово на 29, 30 и 31.05.2017 г.

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши проверка в Средно училище „Христо Ботев“ – Славяново, за мерките и действията, предприети от училищното ръководство и органите по закрила на детето, във връзка със смъртен случай на дете в училището.

0 comments

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СЕЛО ЩРЪКЛЕВО, ОБЛАСТ РУСЕ

0 comments

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. РУСЕ, ОБЛ. РУСЕ

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък на 17, 18 и 19.05.2017 г.

0 comments

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ТЪРГОВИЩЕ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

0 comments

Извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Сердика, гр. София

0 comments

Резултати от извършена проверка по сигнал „Приют” към Сдружение „Гаврош”, гр. Варна

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч

0 comments

Извършена планова тематична проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик в периода 03-05.05.2017 г.

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Бургас на 19, 20 и 21.04.2017 г.

0 comments

Извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Смолян в периода 11.04.-13.04.2017 г.

0 comments

Информация за резултати от извършена проверка в Цeнтър за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Попово, обл. Търговище

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Русе

0 comments

Извършена проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив в периода 28-29.03.2017 г.

0 comments

Информация за извършена в периода 16-17.03.2017 г. планова проверка в медицинска практика ЕТ „Д-р Росица Кунева – АПИМП” – гр. Любимец, обл. Хасково

0 comments

Информация за извършена на 22.02.2017 г. планова проверка в Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Кремена Николаева Павлова, гр. Елхово

0 comments

Информация за извършена на 23.02.2017 г. планова проверка в медицинска практика Д-р Светлана Илина – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, гр. Елхово

0 comments

Извършена планова проверка в медицинска практика ЕТ „АИППМП – Д-р Златка Николова“ – гр. Тополовград, обл. Хасково на 06.03.2017 г.

0 comments

Информация за извършена на 07.03.2017 г. планова проверка в медицинска практика ЕТ „Д-р Веселин Вълчев – АИППМП” – гр. Тополовград, обл. Хасково

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждане (ЦНСТДМБУ) с. Асеновец, общ. Нова Загора

0 comments

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Основно училище „Захари Стоянов”, гр. Варна

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Средно училище „Екзарх Антим I“ гр. Казанлък на 09 и 10.02.2017 г.

0 comments

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Средно училище „Неофит Бозвели”, гр. Варна

0 comments

Резултати от извършена проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Слатина, гр. София

0 comments

Информация за проверка за проследяване на изпълнението на дадено задължително предписание от извършена проверка по сигнал в Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Св. Иван Рилски“ – с. Разлив, община Правец

0 comments

Извършена последваща проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Ракитово за проследяване изпълнението на задължително предписание РД-14-90/28.07.2016 г.

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора на 20 и 21.03.2017 г.

0 comments

Информация за извършена на 14.03.2017 г. планова проверка в медицинска практика ЕТ „Индивидуална практика за първична извънболнична помощ – Д-р Севдалина Манахилова-Къркеланова”, гр. Мъглиж

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип „Надежда“ – гр. Дупница

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив в периода 13-14.02.2017 г.

0 comments

Информация относно резултатите от извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ гр. Варна

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица, по случаи на насилие над деца, ученици в Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец

0 comments

Информация за резултати от извършена проверка по сигнал във възпитателно училище – интернат ” Никола Йонков Вапцаров” гр. Завет, област Разград

0 comments

Резултатите от извършена на проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТ/ „Изгрев”, гр. Варна

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в периода 24.01.-25.01.2017 г. в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) без увреждане към Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена” – гр. Пловдив

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Сливен на 23 и 24.01.2017 г.

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище /ОУ/ „Петко Р. Славейков” – с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Духовно училище гр. Русе, обл. Русе

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев” – с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич

0 comments

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Социално – педагогически интернат “Христо Ботев” – с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра на 12 и 13.12.2016 г.

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище „Емилиян Станев”, с. Ряховците, общ. Севлиево, обл. Габрово

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Духовно училище „Нювваб”, гр. Шумен

0 comments

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ВЕТОВО ОТ ИНСПЕКТОРИ НА ОТДЕЛ „МК – СЕВЕРЕН”, ГДКПД

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Основно училище „Неофит Рилски” – гр. Баня, обл. Пловдив

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в СДУ „Св. Иван Рилски” – гр. София, цел събиране на обективна информация за ефективността в работата на учебното заведение по предотвратяване на различни видове насилие върху децата

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Малко Търново

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Духовно училище Пловдивска духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив

0 comments

Председателят на ДАЗД провери работата на Дирекция „Социално подпомагане” – Оборище, във връзка със случай на неуспешна реинтеграция на дете в биологичното семейство на майката

0 comments

Информация относно извършена планова проверка в Средно училище „Д-р Петър Берон” – гр. Тополовград, обл. Хасково

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Костинброд

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Костинброд

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Средно училище „Георги Бенковски – гр. Тетевен, обл. Ловеч

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Елена от инспектори на отдел „МК – СЕВЕРЕН”, ГДКПД

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Кнежа за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на ранни съжителства и ранни раждания

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Троян от инспектори на отдел „МК – СЕВЕРЕН”, ГДКПД

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище /ОУ/ „Петко Р. Славейков” – с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе

0 comments

Председателят на ДАЗД провери работата на Дирекция „Социално подпомагане” – Левски, във връзка с въвличане на дете в родителски конфликт, след раздялата на неговите родители

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши проверка в Детска градина „Здравец“ – гр. Банско, с филиал в гр. Добринище, по сигнал от родители на деца, посещаващи детска градина в гр. Добринище

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Вълчи дол, обл. Варна

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) гр. Стара Загора

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол на 23, 24 и 25.11.2016 г.

0 comments

Държавната агенция за закрила на детето извърши проверки по сигнал в периода 24.11.2016 г. – 25.11.2016 г. в Дирекция „Социално подпомагане” ДСП/ – гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище „Д-р Петър Берон” – с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна.

0 comments

Председателят на ДАЗД провери работата на Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен, във връзка с постъпили множество сигнали от страна на г-жа А. Т. срещу служителите от ОЗД при ДСП – Плевен

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище „Панайот Волов” – с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен

0 comments

Председателят на ДАЗД издаде задължително предписание на директора на ОУ “Христо Ботев”, с. Асенoвци, област Плевен, вследствие на извършена планова проверка

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч

0 comments

Информация за извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище, област Пазарджик

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Основно училище „Отец Паисий“ – с. Петърч, общ. Костинброд, в периода 16.11 – 18.11.2016 г.

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Средно училище „„Нешо Бончев” – гр. Панагюрище, обл. Пазарджик

0 comments

за извършена планова проверка в Основно училище (ОУ) „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Елхово относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 19, т. 1 и т. 2 от Конвенцията за правата на детето, както и правото на закрила на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето

0 comments

Резултатите от извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Генерал Тошево, обл. Добрич

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Луковит от инспектори на отдел „МК – СЕВЕРЕН”, ГДКПД

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши проверка в Средно училище „Иван Вазов“ – Вършец, по случай на упражнено физическо насилие над дете, по време на учебен процес

0 comments

Информация относно извършена планова проверка в Духовно училище – гр.Момчилград, обл.Кърджали

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Професионална гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ) гр. Гълъбово

0 comments

Държавната агенция за закрила на детето извърши проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. Ботевград, социална услуга за деца от резидентен тип, предоставяна от Община Ботевград

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище „Г. С. Раковски” – с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра

0 comments

Информация за извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Свиленград, област Хасково

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Основно Училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Бобов дол, област Кюстендил

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” –Две могили от инспектори на отдел „МК – СЕВЕРЕН”, ГДКПД

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Брезница, общ. Гоце Делчев, в периода 08.11 – 10.11.2016 г.

0 comments

На основание Заповед на заместник-председателя на ДАЗД, в периода 20-21.10.2016г. комисия от инспектори в ГД „КПД”, е извършила проверка по сигнал в Средно училище за ученици с нарушено зрение (СУ УНЗ) „Луи Брайл“, гр. София

0 comments

Държавната агенция за закрила на детето извърши планова проверка в Средно училище (СУ) „Св. св. Кирил и Методий“, с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград относно спазване правата на детето на закрила от насилие, в периода 08-10.11.2016г.

0 comments

Информация относно извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Момчилград, област Кърджали

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в ОУ „Отец Паисий” – с. Георги Дамяново, цел събиране на обективна информация за ефективността в работата на учебното заведение по предотвратяване на различни видове насилие върху децата

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Бобошево

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ОУ “Христо Смирненски” гр. Кермен относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19, т.1 и т.2 от Конвенцията за правата на детето, както и правото на закрила на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето

0 comments

ДАЗД извърши проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Връбница, гр. София по случай на дете, въвлечено в родителски конфликт

0 comments

Информация за резултати от извършена планова проверка в Дирекция “Социално подпомагане” – Тетевен от инспектори на отдел „МК – СЕВЕРЕН”, ГДКПД

0 comments

Служители на ДАЗД извършиха планова проверка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Замфирово, с цел събиране на обективна информация за ефективността в работата на учебното заведение по предотвратяване на различни видове насилие върху деца

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция “Социално подпомагане”- Елхово на 19,20 и 21.10.2016г.

0 comments

Резултати от извършена планова проверка в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Ясеновец, общ. Разград, обл. Разград.

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Раднево

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Котел

0 comments

Резултати от извършена проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” – с. Самуил, обл. Разград

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в ПГКО – с. Кунино, цел събиране на обективна информация за ефективността в работата на учебното заведение по предотвратяване на различни видове насилие върху децата

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Ивайловград, обл. Хасково

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Разлог

0 comments

Информация за извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Ивайловград, област Хасково

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Венец, общ.Венец, обл. Шумен относно спазване правата на детето

0 comments

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Дулово, обл. Силистра

0 comments

Председателят на ДАЗД издаде задължително предписание на директора на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Ново село, област Видин, вследствие на извършена планова проверка

0 comments

Информация за извършена планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Сливница

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Якоруда

0 comments

Председателят на ДАЗД извърши планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Брегово за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на ранни съжителства и ранни раждания

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Якоруда

0 comments

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Разград

0 comments

Информация за извършена планова проверка в ДСП – Трън

[embeddoc

0 comments

Резултатите от извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания /ЦНСТДМБУ/ 2 към Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”- гр. Исперих, обл. Разград

0 comments

Информация за резултати от извършена проверка по сигнал в дирекция „Социално подпомагане” – Горна Оряховица от инспектори на отдел „МК – северен”, ГДКПД

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания тип I и тип II село Лесичово

0 comments

Информация за извършена повторна проверка във Възпитателно училище – интернат „Ангел Узунов“ – гр. Ракитово, обл. Пазарджик.

0 comments

Информация за извършена проверка в Детска градина „Ален мак“ гр. Царево

0 comments

Информация за извършена проверка в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък

0 comments

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Детска градина № 25 „Весела”, гр. Добрич

0 comments

Резултати от извършена на проверка по сигнал в Детска градина /ДГ/ № 4 „Митко Палаузов” – гр. Разград

0 comments

Резултати от извършена проверка по сигнал в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда”, гр. Варна, област Варна

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал/самосезиране/ в Дирекция „Социално подпомагане” – Карлово /ДСП-Карлово/

0 comments

Информация за извършена проверка във Възпитателно училище-интернат „Никола Й. Вапцаров” – гр. Завет, обл. Разград

0 comments

Информация за резултатите от извършена проверка в ДДЛРГ Севлиево

0 comments

Служители на ДАЗД извършиха проверка по сигнал/самосезиране в ЦНСТ за деца и младежи с увреждане, кв. „Борово“, ул. „Мирни дни“ №1А – гр. Габрово

0 comments

ДАЗД извърши проверка по сигнал/самосезиране в Дирекция „Социално подпомагане” град Пещера

0 comments

ДАЗД извърши проверка на сигнал за насилие над дете/младеж, настанено в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – гр. Бала Слатина

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Социално-педагогически интернат „Христо Ботев“ с. Драгоданово, общ. Сливен

0 comments

Информация за резултатите от извършени проверки по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Варна и Детска градина №31 „Крилатко“ Варна

0 comments

Извършена проверка по сигнал/самосезиране в Дирекция „Социално подпомагане”

0 comments

ДАЗД извърши проверка по сигнал, във връзка с информация, касаеща процесът на деинституционализация на децата, настанени в ДДЛРГ “Младен Антонов” – с. Тотлебен

0 comments

ДАЗД извърши проверка на причините, довели до нараняване на дете, настанено в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Дъга“ – гр. Видин

0 comments

Председателят на ДАЗД провери работата на Дирекция „Социално подпомагане” – Димово, във връзка с твърдения за неуспешна реинтеграция на дете, което е било настанено в Професионално приемно семейство

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Ямбол

0 comments

Резултатите от извършена на проверка по сигнал в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТДМ/ № 3 – гр. Шумен

0 comments

Извършена проверка по сигнал в Преходно жилище към Комплекс за социални услуги за деца „Лудогорие” /КСУДС/ гр. Исперих

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал и за изпълнение на задължително предписание във Възпитателно училище-интернат – с. Керека

0 comments

Резултати от извършени проверки в ДДЛРГ И ЦНСТ 1 Велико Търново

0 comments

Информация за извършена проверка по сигнал относно спазване правото на детето на закрила

0 comments

Председателят на ДАЗД поиска дисциплинарно наказание за директора на ДМСГД Сливен, заради поставено в риск дете

0 comments

Информация за резултатите от извършени проверки по сигнал в Центрове за настаняване от семеен за тип в гр. Карнобат и в гр. Ямбол

0 comments

След проверка на ДАЗД е въведен строг пропускателен режим в ОУ “Антон Страшимиров”, с. Дебелт

0 comments

Недобра организация на работа и липса на безопасна среда установи проверка на ДАЗД в ЦНСТ Велинград

0 comments

ДАЗД започна проверка в двата центъра за деца с увреждания в град Велинград

0 comments

Председателят на ДАЗД предложи дисциплинарни наказания за директора и за служители на ДМСГД Видин заради небрежно отношение, довело до смъртта на дете

0 comments

Дисциплинарни наказания заради насилие в ЦНСТ поиска председателят на ДАЗД

0 comments

Лоша грижа за децата в Кризисен център – гр. Средец, установи проверка на ДАЗД

0 comments

Председателят на ДАЗД предложи дисциплинарно наказание за директора на СОУ „Стоян Заимов”, гр. Плевен

Държавната агенция за закрила на детето извърши проверка по сигнал за сексуално посегателство от страна на учител в СОУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен. В сигналът, постъпил в ДАЗД с вх. № 97-Р-9/05.12.2014 г., майка на ученичка съобщава, че на 24.09.2014 г. преподавателят по изобразително изкуство е извършил сексуално посегателство над детето й и част…

Read more »

0 comments

Деца с увреждания се отглеждат в нелицензиран център в гр. София

0 comments