08.06.2017г.

Кампанията ,,Всеки ден е ден на детето“ бе отбелязана в Плевен съвместно със скаутски клуб ,,Лъвче“. От 1 до 4 юни 2017  бе организиран  детски лагер под надслов ,,Седмица на детето". За участие в програмата бяха поканени различни  организации и клубове.Като доброволци се включиха 25 младежи от Младежки общински парламент,  Младежка организация за гражданска активност и от няколко училища, както и  фондация СЕД.

През първия ден  се раздаваха  балони по центъра на града. В двора на музея се проведоха много игри, като децата имаха възможност да пробват и подскачащите обувки на  Кангоо Пеп Плевен.На втория ден бе организирана  творческа работилница със свободно и състезателно рисуване, литературен и театрален клуб.

В чест на Деня на Ботев и героите на България се представиха  тематична беседа в музея и атрактивна лектория  от Джими Диян Павлов – създател на Творилница О'Писменах.С материали, предоставени от общинска фирма Паркстрой, посетители и участници в лагера бе изработен венец на признателността към героите, който бе положен  по време на официалната церемония на паметника на Христо Ботев .Четвъртият ден , за да се избегнат  проблеми, породени от лошите метеорологични условия,  дейностите се проведоха  на закрито, в сградата на ПГОТ,,Христо Бояджиев“. Отново имаше голям интерес. Наши гости бяха деца от  ЦНСТ-та и граждани с малки деца.

[su_slider source="media: 2697,2698,2699,2700,2701" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]