Резюме на резултатите от извършена тематична планова проверка на тема „Прилагане…

Резюме на резултатите от извършена тематична планова проверка на тема „Прилагане мерки за закрила в семейна среда с цел…
26.06.2023г.

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка относно спазване п…

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка относно спазване правата на детето в териториалните…
09.08.2022г.

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка относно спазване п…

Резюме на анализ на резултатите от извършена планова проверка относно спазване правата на детето в териториалните…
09.08.2022г.

Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за второто…

Отчет за дейността на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за второто тримесечие на 2022 г. Отчет: https://…
09.08.2022г.

Резюме на анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка ”Работа…

Резюме на анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка ”Работа по превенция на насилието и подкрепа на…
10.12.2021г.

ДАЗД ПРОВЕРИ СПАЗВАТ ЛИ СЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В БЕЖАНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА

С последните изменения и допълнения в Закона за убежището и бежанците, на Държавната агенция за закрила на детето е…
16.09.2021г.

Резюме на анализ от извършена планова проверка в центровете за обществена подкре…

Резюме на анализ на резултатите от извършена тематична планова проверка в центрове за обществена подкрепа и центрове за…
10.02.2021г.

АНАЛИЗ на резултатите от извършена планова проверка за спазване правата на детет…

Продължават да съществуват и да се „толерират” сред определени общности зловредни практики като „принудителен брак“ и „…
30.03.2020г.

Резултати от извършена планова проверка на областните екипи по приемна грижа „Вз…

През 2019 г. са извършени 29 тематични планови проверки на Областните екипи по приемна грижа в 28-те областни градове в…
27.03.2020г.

Резултати от извършена проверка на областните екипи по приемна грижа за оказване…

През 2019 г. са извършени 29 тематични планови проверки на Областните екипи по приемна грижа в 28-те областни градове в…
27.03.2020г.

Резултатите от извършени проверки по сигнал през 2019 г.

През 2019 г. са извършени 85 броя проверки по сигнал: дирекции „Социално подпомагане“  – 33 бр.; образователните…
27.03.2020г.