Становища на Съвета на децата

Становище за пътуване на деца в чужбина и споделеното родителство

0 comments

До участниците в предизборната кампания за избор на органи на местно самоуправление – Обръщение на председателите на ДАЗД, ЦИК и СЕМ

0 comments

Становище на Държавна агенция за закрила на детето относно събарянето на незаконни къщи в горски масив до Парк „Аязмо” на гр. Стара Загора и необходимостта от предприемане на мерки и действия по отношение на децата, които живеят в тези домове

0 comments

Становище на МТСП, ДАЗД и АСП относно констатации и препоръки на Омбудсмана на Република България в качеството му на Национален превантивен механизъм по отношение на установени проблеми при извършване на проверки в ЦНСТ за деца и младежи

0 comments

Обръщение на председателя на ДАЗД във връзка с въвличането на деца в прояви на политически партии

0 comments

Становище на ДАЗД относно необходимите мерки и нормативни промени за ограничаване на ранни раждания и защита на правата на децата

0 comments

Становище на ДАЗД относно мерки за предотвратяване на инциденти с деца, във връзка със случая с пострадалото дете в Гранд Мол – Варна

0 comments

Становище на Държавна агенция за закрила на детето във връзка с реклама на фирма „Ново мес”

0 comments

Становище на Държавна агенция за закрила на детето по проекта за Национална здравна стратегия 2014 г. – 2020 г.

0 comments

Становище относно: Изнесени публикации в медиите за случаи на насилие над малолетни деца в семейна среда

0 comments

Становище на ДАЗД относно разпространения в интернет клип на група „СТЗ отбора” с участието на деца, съдържащ сцени на насилие и употреба на наркотици

0 comments

Становище на ДАЗД относно спазване на правата на децата бежанци

0 comments