Кариери

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител за 1 бройка за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

  Документите се подават до 12:00 ч. на 15.06.2018 г. на адрес: София 1051, ул Триадица 2

0 comments

Конкурс за длъжност “старши инспектор” в отдел “Мониторинг и контрол – Северен” (гр. Варна)

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  за  1 бройка за длъжността „СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ-СЕВЕРЕН“ …

Read more »

0 comments

Конкурс за длъжност “инспектор” в отдел “Мониторинг и контрол – Западен” (гр. София)

  Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  за  1 бройка за длъжността „ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ-ЗАПАДЕН“ …

Read more »

0 comments

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

СПИСЪК 

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността „директор“ на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

  Документите се подават до 20.04.2018 г. , 12:00 часа, в стая 684, 5. етаж, източен коридор на ДАЗД

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността „директор“ на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати

0 comments

ОБЩ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г. Допуснати кандидати  

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 бройка за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“ на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Документи се подават до 23.11.2017г.  (16 часа) Списък на допуснатите кандидати  

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Списък на допуснатите кандидати

0 comments

Kонкурс за длъжността инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен” (гр. София) и инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен” (гр. Русе) на Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

24 Ноември 2016

Краен срок за подаване на документи – 16.00 часа на 05.12.2016 г.