Антикорупция

Списък на служителите от ДАЗД, подали декларации по ЗПУКИ към 30.10.2017г.

0 comments

Списък на служителите от ДАЗД, подали декларации по ЗПУКИ

 

0 comments

Списък на служителите от ДАЗД, подали декларации по ЗПУКИ към 03.07.2017г.

0 comments

Списък на служителите от ДАЗД, подали декларации по ЗПУКИ към 26.04.2017 г.

0 comments

Вътрешни правила и система за мониторинг

Вътрешни правила за прозрачно управление и противодействие на корупцията Прозрачно управление Ръководството на ДАЗД се ангажира да провежда прозрачна управленска политика, основана на принципите: Законност Надеждност и предсказуемост Откритост и прозрачност Отчетност Ефективност Ефикасност Партньорство Кохерентност Осигуряване на максимална публичност на дейността и решенията чрез: превръщане на медиите в партньор; поддържане на диалог с НПО;…

Read more »

0 comments

Система за мониторинг, прозрачно управление и противодействие на корупцията в ДАЗД

Основни понятия Корупцията представлява злоупотреба с власт – икономическа, политическа и административна, която води до лично или групово облагодетелствуване за сметка на правата и законните интереси на личността или на цялото общество. Противодействието срещу този феномен изисква координирани усилия, които да ангажират както държавата, така и гражданите. Конфликтът на интереси представлява ситуация, в която служител…

Read more »

0 comments