Структура на ДАЗД

Елеонора Лилова

Елеонора Лилова

Председател

Д-р Елеонора Лилова е висококвалифициран експерт с дългогодишен опит в образователната сфера. Притежава магистърски степени по педагогика и социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по управление на образованието от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Притежава допълнителна професионална квалификация по психология и специализирана подготовка за заемане на длъжността “Педагогически съветник“. Д-р Лилова е експерт-обучител на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви по проект „Не на насилието“, както и инспектор по проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“. Започва професионалния си път като начален учител и учител по английски език. Има управленски опит като директор на две общински училища е гр. София. Ръководи национални („УСПЕХ“ и „Твоят час“) и международни проекти (по програмите „Сократ“, „Коменски“ и „Еразъм +“). Елеонора Лилова е участвала в специализации, квалификационни курсове и обмяна на управленски опит в Кеймбридж (Великобритания), Будапеща (Унгария), Торун (Полша), Дъблин (Ирландия), Гърция, Италия, Малта и др. Владее руски и английски езици.

Валентин Димитров

Валентин Димитров

Заместник - председател

Д-р Димитров е магистър по хуманна медицина от Тракийски университет – Стара Загора. След завършване на висшето си образование, работи шест месеца като лекар-реаниматор към отделението по Анестезиология и Реанимация на МБАЛ – Стара Загора. След спечелване на конкурс към Детска клиника на Тракийски университет, започва работа в клиниката по педиатрия на Университетска Болница - Стара Загора. През 2000 година придобива специалност - Педиатрия.

Теодора Иванова

Теодора Иванова

Главен секретар

Цветелина Георгиева

Цветелина Георгиева

Връзки с обществеността

Яни Янев

Яни Янев

Директор на Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

Камелия Николова

Камелия Николова

Главен директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето"

Радиона Никова

Радиона Никова

Директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Териториални отдели на Главна дирекция Контрол по правата на детето

Отдел "Мониторинг и контрол - западен" - за областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен

Началник на отдел: Татяна Димитрова Адрес: гр. София 1051, ул. "Триадица" 2 Тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39 Тел./факс: 02/933 90 44 Изнесено работно място: Адрес: гр. Враца 3000, ул. "Стоян Заимов" 2, ет. 4, стая 14 Тел./факс: 092/66 65 25

Отдел "Мониторинг и контрол - южен" - за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол

Началник на отдел: Нейля Мурад Адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Княз Ал. Батенберг" 8 А Тел./факс: 056/82 71 53 Изнесено работно място: Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. "Никола Мушанов" 1, стая 122 и 134 Тел./факс: 032/64 97 98

Отдел "Мониторинг и контрол - северен" - за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра

Началник на отдел: Галя Атанасова Адрес: гр. Русе 7000, пл. "Свобода" 6, стая 502 Тел./факс: 082/82 69 72 Изнесено работно място: Адрес: гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 76 Г, стая 515 Тел./факс: 052/64 24 25


Председатели на Държавна агенция за закрила на детето

Офелия Кънева

От 2016 до 2017 г.

Ева Жечева

От 2013 до  2016 г.
От 2001 до  2002 г.

Калин Каменов

От 2012 до 2013 г.

Надя Шабани

От 2009 до 2012 г.

Ширин Местан

От 2002 до 2009 г.