Държавна агенция за закрила на детето

Дейността на ДАЗД е насочена към всички деца в Република България и техните семейства.

* Разработваме единна и координирана държавна политика за закрила на детето;

* Извършваме наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца.

* Подпомагаме дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето... > за нас

Национална телефонна линия за деца

116 111

Реализирани eвропейски програми и проекти в защита на децата на България

ДАЗД реализира международна дейност, свързана с гарантиране на правата на децата

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш. Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000 г.

 

Полезни връзки и нформация за наши партньорски организации.... още

Дейности и Инициативи на ДАЗД

Бюлетин